MELBEY KAVRAM SETİ

Amaç:
Kavram öğretim kitapçıkları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Otistik Çocuklar Eğitim Programı, Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği Olan İlköğretim Programı ve Ağır Öğrenen Çocuklar Programında yer alan kavramların bireysellştirilerek öğretimini amaçlamaktadır.


Özelliği:
1. Kitapçıklar bireyselleştirilmiş öğretim materyali geliştirme ilkeleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla kitapçıklar kullanılırken ayrı ayrı bireyselleştirme yapılabilir.Bunun için öğretenin sadece kitaptaki yönergeleri takip etmesi yeterlidir...

2. Kitapçıklar bireyselleştirilirken, ilişkili ve ilişkisiz niteliklerine göre her kavram ayrı ayrı analiz edilip, kavramın alt basamakları belirlenmiştir.Daha sonra bu alt basamaklar sabitten karmaşığa doğru sıraya konularak değerlendirme ve olası öğretim araçları oluşturulmuştur.

3. Öğretime değerlendirme bölümünün ilk basamağından başlanmakta ve çocuğun verdiği cevaplara göre ilerlenmektedir.

4. Kitapçıklar çatı biçimine dönüştürülebilir ve katlanabilir özelliği ile hem öğrenen hem öğreten tarafından karşılıklı kullanılabilir, taşınılabilir ve saklanabilir.

5. Kitapçıklar her ne kadar gelişim yetersizliği olan bireyler için hazırlanmış olsada, kavram öğrenim aşamasında olan tüm çocuklar için kullanılabilir.

6. kitapçıklar öğretmenlerin, anne babaların, abi ve kardeşlerin kavram aşamasında olan çocuklarla çok rahat çalışabilmeleri için bireyselleştirilerek hazırlanmıştır.


Kavram Klasör

KAVRAMLAR:

- Zıt Kavramlar
- Pozisyon Kavramları
- Saat Kavramları
- Şekil Kavramları
- Tane Kavramları
- Renk Kavramları
- Diğer KavramlarUygulama Yönergesi

Bu kitapçıklar Milli Eğitim Bakanlığı;
Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği Olan Çocuklar "Varlıklar Arası İlişkiler" ünitesi amaç ve davranışlarını, Ağır Öğrenen Çocuklar Programı Matematik Dersi " Varlıklar Arası İlişkiler Ünitesi Amaç ve Davranışlarını ve Otistik Çocuklar Eğitim Programı Akademik Beceri Amaç ve Davranışlarını Gerçekleştirmeye hizmet edecek şekilde düzenlenmiştir.

Kitapçıklarda öğretilmesi amaçlanan kavramlar 2 bölüm halinde ele alınmıştır.
İlk bölümde değerlendirme aracı ( performans alımı ) ve öğretim araçlarını belirlenmesi yer alırken; İkinci bölümde öğretim aracı ve öğretim amaçlarının nasıl kazandırılacağı yer almaktadır.

Uguluma değerlendirme aracından (Basamak 1) başlayın.
Değerlendirme Aracında Basitten zor doğru toplam 3 basamak, her basamakta 4er resimli araç seti ve bu setlere ait yönergeler bulunmaktadır.

Her basamağı 4.resimli araç setine kadar değerlendirerek sonuçlarınızı kaydedin.Basamaklardaki 4. araç setlerinin sonunda yer alan açıklamalar sonuçlarınızı nasıl kullanacağınıza ilişkin size ip uçları verecektir.Bu ip uçlarını dikkate alarak sırayla ilerleyiniz.

Kavram Setleri Kullanım Şekilleri:

k1 k3 k4 K5 k2Kutu İçerikleri:


 Kavram Öğretim Seti 1 Kavram Öğretim Seti 2
Kavram Öğretim Seti 3Kavram Öğretim Seti 4
 Büyük Kavramı
Küçük Kavramı
En büyük Kavramı
En Küçük Kavramı
Büyükten Küçüğe Sıralama
Küçükten Büyüğe Sıralama
Uzun Kavramı
Kısa Kavramı
En Uzun Kavramı
En Kısa Kavramı
Uzundan Kısaya Sıralama
Kısadan Uzuna Sıralama
Kalın Kavramı
İnce Kavramı
En Kalın Kavramı
En İnce Kavramı
Kalından İnceye Sıralama
İnceden Kalına Sıralama
Çok Kavramı
Az Kavramı
En Çok Kavramı
En Az Kavramı
Çok'tan Az'a Sıralama
Az'dan Çok'a Sıralama
  Kavram Öğretim Seti 5  Kavram Öğretim Seti 6   Kavram Öğretim Seti 7   Kavram Öğretim Seti 8  
Uzakta Kavramı
Yakında Kavramı
En Uzakta Kavramı
En Yakında Kavramı
Uzaktan Yakına Sıralama
Yakından Uzağa Sıralama
Yüksekte Kavramı
Alçakta KAvramı
En Yüksekte Kavramı
En Alçakta Kavramı
Yüksekten Alçağa Sıralama
Alçaktan Yükseğe Sıralama
Mavi Kavramı
Yeşil Kavramı
Kırmızı Kavramı
Sarı Kavramı
Beyaz Kavramı
Siyah Kavramı 
Önde - Arkada Kavramı
En Önde - En Arkada Kavramı
Yanında Kavramı
Sağda-Solda Kavramı
Arasında - Ortasında Kavramı
  Kavram Öğretim Seti 9   Kavram Öğretim Seti 10   Kavram Öğretim Seti 11   Kavram Öğretim Seti 12  
Dikdötgen Kavramı
Kare Kavramı
Üçgen Kavramı
Daire Kavramı
Eğri - Doğru Kavramı
Tam Saat Kavramı
Yarım Saat Kavramı
Beş Geçe Kavramı
On Geçe Kavramı
Yirmi Geçe Kavramı
Yirmibeş Geçe Kavramı
Dışında Kavramı
İçinde Kavramı
Üzerinde Kavramı
Altında Kavramı
Açık Kavramı
Kapalı Kavramı
Boş Kavramı
Dolu Kavramı
Bütün Kavramı
Yarım Kavramı
Çeyrek Kavramı
Temiz - Kirli Kavramı
  Kavram Öğretim Seti 13  Kavram Öğretim Seti 14    Kavram Öğretim Seti 15  Kavram Öğretim Seti 16  
 Farklı Kavramı
Yaş - Kuru Kavramı
Neşeli Kavramı
Benzer Kavramı
Öfkeli Sıralama
Aynı Kavramı
Canlı Kavramı
Cansız Kavramı
Sesli Kavramı
Sessiz Kavramı
Gürültülü Kavramı 
Geniş - Dar Kavramı
Birinci Kavramı
İkinci Kavramı
Sonda Kavramı
Eşit - Denk Kavramı 
Bir Tane Kavramı
İki Tane KAvramı
Üç Tane KAvramı
Dört Tane Kavramı
Beş Tane KAvramı
Şişman - Zayıf Kavramı
  Kavram Öğretim Seti 17   Kavram Öğretim Seti 18  Kavram Öğretim Seti 19  Kavram Öğretim Seti 20  
Altı Tane Kavramı
Yedi Tane KAvramı
Sekiz Tane Kavramı
Dokuz Tane Kavramı
Hiç Yok Kavramı
Bir Sayısı Kavramı
İki Sayısı Kavramı
Üç Sayısı Kavramı
Dört Sayısı Kavramı
Beş Sayısı Kavramı
Gece - Gündüz Kavramı 
Altı Sayısı Kavramı
Yedi Sayısı KAvramı
Dokuz Sayısı Kavramı
On Sayısı Kavramı
Sıfır Sayısı Kavramı
Ağırlık KAvramı
Hafif Kavramı
En Ağır Kavramı
En Hafif Kavramı
Ağırdan Hafife Sıralama
Hafiten Ağıra Sıralama
  Kavram Öğretim Seti 23  Kavram Öğretim Seti 24   Kavram Öğretim Seti 25   
Daire Eşleme
Kare Eşleme
Dikdörtgen Eşleme
Üçgen Eşleme
Mutlu Mutsuz Kavramı
Zor Kolay Kavramı
Kırmızı Eşleme
Sarı Eşleme
Yeşil Eşleme
Mavi Eşleme
Beyaz Eşleme
Siyah Eşleme 
Çeyrek Geçe Saat Kavramı
Çeyrek Kala Saat Kavramı
Beş Kala Saat Kavramı
On Kala Saat Kavramı
Yirmi Kala Saat Kavramı
Yirmi Beş Kala Saat Kavramı