Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE
YAYINLARI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 
3984
Kabul Tarihi : 
13/4/1994
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 
20/4/1994 Sayı : 21911
Yayın İlkeleri
Madde 4 
– (Değişik: 15/5/2002-4756/2 md.)
…………..
Radyo, televizyon ve veri yayınlarında uyulması gereken yayın ilkeleri
şunlardır:
u) (Değişik: 1/7/2005-5378/37 md.) Kadınlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karşı şiddetin ve ayrımcılığın teşvik edilmemesi.