Projeler

Proje No: 1
Yaşam merkezi projesi


Projenin Amacı ve Hedefleri: Proje’nin amacı otizmli bireylere sosyal rehabilitasyon desteği vermek, mesleki eğitimle üretime katkıda bulunmalarına yardımcı olmak, toplumla bütünleşerek sosyal kültürel yönlerini geliştirmek, kısa süreli bakım ve barınma desteği sunmak, normal bireyler ile sosyal kültürel ve yetenek arttırıcı etkinlikler yapmalarını, spor, hayvancılık ve tarımla uğraşmalarını, doğa ve toplumla kaynaşmalarını sağlayan bir merkez olması amaçlanmaktadır.
Bu proje ile hayata geçirilmesi düşünülen yaşam merkezinin hedefi ise;
Eğitim hizmetleri kapsamında; Erken çocukluk dönemi, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim çağındaki bireylere uygun ve nitelikli dünyaca doğruluğu kabul edilmiş yoğun eğitim almalarına destek olmak. Bu amaçla özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri, okullar ve ilgili kurumlar ile iletişime geçmek. 

Proje No: 2
BİRLİKTE PROJESİ


STGM, Yerel STÖ’ ler kurumsal destek programı. Mayıs 2018 Son aşamada proje alınamadı.