Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği

OFDER

“Otizm Spektrum Bozukluğu” olan bireylere ve ailelerine destek olmak amacıyla 23 Ocak 2013 tarihinde otizmli çocuk aileleri tarafından kurulmuştur.

Misyon

 

Misyonumuz;
İlimizdeki OSB olan birey sayısını tespit amaçlı çalışmalar yapmak.
Otizmli bireylerin önündeki engelleri kaldırarak bağımsız olarak yaşamalarına destek olmak.
Kamu kurumları, yerel belediyeler ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapmak.
OSB olan bireyler yararına Kamu, sivil ve dernek desteğini buluşturmak.
Ailelerin nitelikli, güncel ve bilimsel geçerliliği olan eğitim imkânlarına ulaşmalarına destek olmak.
OSB olan bireylerin uygun ve nitelikli yöntemlerle mesleki eğitim dahil her türlü eğitim almalarına, beceriler kazanmalarına yardımcı olacak eğitimler planlamak ve yapmak.
Yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapmak.   
Sosyal, kültürel, öğretici ve geliştirici etkinlikler ile spor, hayvancılık ve tarımla uğraşmalarını, toplumdaki diğer bireyler ile kaynaşmalarını sağlamak,
Kimsesiz veya bakımı aileleri tarafından yeterince sağlanamayan otizmli bireylerin, sürekli himaye ve kontrol edilmesini, derneğin bünyesinde kurulacak yaşam merkezinde ömür boyu bakım ve barınma imkanını sağlamaktır.

Vizyon

Vizyonumuz; Otizm konusunda yapılan çalışmalar ile otizm dünyasına model olmak. Otizmli bireylerin geleceğine yön vermek ve gelecek kaygısını yok edecek nitelikli yöntemlerle eğitim, sosyal, kültürel, spor, hayvancılık, tarım ve doğayla uğraşmalarına olanak sağlayarak toplumla kaynaşmalarını ve ömür boyu bakım ve barınma imkanı sağlayarak ailelerin gözünü arkada bırakmamak.

Temel Değerler, İlkeler

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen nitelikli otizmli bireyler yetişmesini sağlamak,
Otizmli bireylerin ve ailelerinin eğitim, sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak,
Otizmli bireylerin ve Ailelerinin mutluluğunu, kaliteli yaşamı ön planda tutarak Yaşam Merkezi oluşturmak,
Sosyal ve kültürel etkinlikleri yeterince önemsemek ve yapmak,
Derneğin fiziki yapısını iyileştirmek ve imkanları arttırmak,
Sürekli gelişimi takip etmek ve uygulamak,
Dernek üyeleri olarak, çevresi ile uyumlu, paylaşımcı, katılımcı, dayanışma bilincine sahip, demokrasiyi özümsemiş olmak ve ekip ruhuyla çalışmak,
İnsan ilişkilerimizde ayrımcılık yapmadan, sevgi, saygı ve hoşgörüye önem vererek dürüst ve adil çalışmak,
Kalite, Güvenilirlik, Uzmanlık, Tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına harfiyen riayet etmek,
Kişisel verilerde gizlilik, veri sağlayıcıları ve kullanıcılarına saygı göstermek