İlköğretim ve Eğitim Kanunu

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
Kanun Numarası : 
222
Kabul Tarihi : 
5/1/1961
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 
12/1/1961 Sayı : 10705
Madde 1 
– İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir.
…….
Madde 12 – Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.