Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 
3289
Kabul Tarihi : 
21/5/1986
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 
28/5/1986 Sayı: 19120
Görev
Madde 2 
– Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
o) (Ek: 1/7/2005-5378/33 md.) Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,